Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling
26. april 2017

Pilegårdsskolens festsal


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning samt vedtagelse af denne
3. Kassererens beretning samt aflæggelse af regnskab
4.1 Valg af kasse...

Læs mere »

Næste generalforsamling.

Referart af ekstraordinær generalforsamling.

Her er referart fra den ekstraordinære generalforsamling d. 4. marts 2014.

Ekstra Ordinær Generalforsamling 04032014.pdf

Læs mere »

Referat af Ekstraordinær generalforsamling 4. marts 2014

På den ekstraordinære generalforsamling 4. marts 2014 skulle der stemmes om:


Ændring af vedtægter, så der indføres solidarisk hæftelse pro rata.
Vedtagelse af tilbud fra Kamco.
give grundejerfor...

Læs mere »